DORADZTWO – Unipromotion

DORADZTWO


Oferujemy naszym klientom doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, usługi trenera pracy a także doradztwo biznesowe.

 

Doradztwo zawodowe

Zespół doradców zawodowych prowadzą indywidualnie lub/i grupowo spotkania z uczniami, absolwentami szkół, osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami niepełnosprawnymi a także osobami pracującymi, zainteresowanymi zaplanowaniem lub/i zmianą ich ścieżki edukacyjno-zawodowej.

W zależności od potrzeb klienta, rozmowa z doradcą zawodowym obejmuje m.in. następujące zagadnienia: - określanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
- określenie preferencji i predyspozycji zawodowych,
- opracowanie indywidualnego planu działania,
- przygotowanie listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego,
- przygotowanie do rozmowy z pracodawcą,

- wsparcie psychiczne i wzmocnienie pozytywnej motywacji.
 

 

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy realizujemy na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy a także osób pracujących zainteresowanych przekwalifikowaniem się do innego zawodu.

Pozyskujemy oferty pracy od pracodawców i kierujemy je do potencjalnych kandydatów do pracy. Dbamy o właściwy dobór osób na zgłoszone przez pracodawców oferty, zgodnie z ich preferencjami wynikającymi z profilu poszukiwanego kandydata do pracy. Dobieramy oferty pracy do określonych preferencji i możliwości zawodowych osób szukających zatrudnienia na skutek pozostawania w bezrobociu lub osób chcących zmienić dotychczasową pracę. Pośrednicy pracy wykorzystują wiedzę z zakresu rynku pracy, rekrutacji i selekcji oraz zawodoznawstwa. W pracy stosują zasady profesjonalnej obsługi klienta, umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne. Dbają o stałe doskonalenie zawodowe i aktualizują swoją wiedzę o rynku pracy, zawodach i aktach prawnych regulujących świadczenie pośrednictwa pracy.

 

 

Trener pracy

Nasi Trenerzy Pracy wykonują pracę na trzech poziomach. Najważniejszym poziomem jest bezpośrednie wsparcie osoby niepełnosprawnej w procesie rehabilitacji zawodowej, poszukiwania pracy oraz znalezienia zatrudnienia. Drugim poziomem jest stworzenie odpowiedniego środowiska pracy, w którym to Trener Pracy wspiera na równi pracodawcę, osobę z niepełnosprawnością oraz jej współpracowników. Trzeci poziom to dbanie o relacje z najbliższymi osoby niepełnosprawnej (rodziną przyjaciółmi).

 

 

Doradztwo biznesowe

Oferujemy zaplanowanie i opracowanie biznesu planu firmy/ strategii rozwoju firmy/Planu działania biznesowego firmy. A także doradzamy jak krok po kroku i za pomocą jakich narzędzi zrealizować zaplanowane cele.

Doradzamy indywidulanie i grupowo jak uruchomić i prowadzić własną działalność gospodarczą. Poruszamy kwestie zarządzania kapitałem ludzkim i finansami firmy, wyznaczamy wspólnie z klientem kierunki działań promocyjnych, marketingowych i PR firmy. Badamy otoczenie rynkowe klienta – konkurencję, politykę cenową konkurencji, ich działania promocyjne, kierunki rozwoju, itp. Pomagamy dofinansować działalność firmy ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.